Bistand til permitteringer med bakgrunn i korona

TheVIT AS har utviklet denne informasjonen med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per 21.04.2020 fra NAV, NHO og Virke.

TheVIT AS – et datterselskap av SpareBank 1 Østlandet, leverer økonomi, regnskap og HR-tjenester. TheVIT er representert over hele Østlandet.


Permitteringsprosessen steg for steg - for deg som bedriftsleder

Utbruddet av COVID-19 vil med stor sannsynlighet gi økonomiske konsekvenser for virksomheter, og i flere tilfeller vil det være aktuelt å permittere arbeidstakere grunnet driftsforstyrrelser som følge av pandemien. Når en virksomhet beslutter å permittere ansatte innebærer det et midlertidig opphold i arbeidsforholdet hvor arbeidstakeren helt eller delvis blir løst fra arbeidsplikten, virksomheten fritas for lønnsplikt i permitteringsperioden og arbeidstaker er berettiget til dagpenger.

TheVIT AS har med utgangspunkt i NHOs veiledning om permittering, samt anbefalinger fra både NHO, Virke, HR Norge og øvrige kilder, beskrevet permitteringsprosessen i steg nedenfor. Vi har med utgangspunkt i de samme kilder også vedlagt eksempel på tekst som kan benyttes i protokoll etter drøftingsmøte med tillitsvalgte/representant for arbeidstakerne og et eksempel på permitteringsvarsel. Vær oppmerksom på at dersom din virksomhet er organisert vil det kunne være andre bestemmelser å forholde seg til. Vi presiserer også at dette innholdet tar for seg de overordnede reglene på området og er på ingen måte uttømmende.

Da vilkår for permitteringer og nye tiltakspakker er varslet å kunne kontinuerlig endres i takt med utviklingen og spredning av viruset anbefaler vi å jevnlig følge med på bl. a. NHOs temaside og Virkes samleside for koronaviruset som gir nyttig forløpende oppdatert informasjon.

Permitteringsprosessen - en veileder

Maler for varslingsbrev og protokoll

Eksempelmalene nedenfor inneholder informasjon som er av avgjørende betydning i forhold til om den ansatte vil være berettiget til dagpenger. Det er med andre ord svært viktig å følge våre eksempelmaler til «punkt og prikke» slik at ikke avgjørende informasjon tas ut og/eller overskrives på andre måter. Benytt informasjonen i veilederen for å anvende eksemplene på riktig måte når virksomhetstilpasset informasjon skal fylles inn.