Landbruk

Landbruket skaper store verdier basert på fornybare og lokale ressurser, som har stor betydning for bosetting i landet vårt


Vi kjenner landbruket! 

Landbruket i vår region har en stabil og god produksjon. Utviklingen går i retning av at bedriftseier stadig får ansvaret for flere og flere eiendommer.

Større og mer kompliserte driftsstrukturer setter også større krav til både bonde og bank. Vi har landbruksrådgivere med god fagkompetanse og god kunnskap om lokale forhold.

Alt på ett sted

  • Vi kan tilby gode bank- og forsikringsprodukter spesialtilpasset landbruket. 
  • Hos oss får du god oversikt og kontroll på både privat- og bedriftsøkonomien med alt på ett sted. 
  • Vi er opptatt av å gi deg god rådgivning. 
  • I tillegg tilbyr vi deg å delta på arrangementer for å bygge fagkunnskap og nettverk

Lokale landbruksrådgivere

Hos oss får du tilgang til våre rådgiveres kompetanse på landbruk i nærheten av der du driver din virksomhet. Vi har i dag mer enn 16 landbruksrådgivere som jobber i hele vårt nedslagsfelt. De jobber tett med spesialister innen forsikring, pensjon og
betalingstjenester

Våre datterselskaper

Vi har flere datterselskap som kompletterer det produktspekteret vi tilbyr våre landbrukskunder.