Viktig informasjon om LEI-kode


I 2017 ble det innført et krav at alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter har en gyldig LEI-kode.

Hva er et LEI-nummer?
LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper. Koden er 20-sifret og består av både tall og bokstaver. Denne blir tildelt av en Local Operating Unit (LOU) 

Hvem må ha et LEI-nummer?
Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha et gyldig LEI-nummer. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, rentebytteavtaler, fremtidige kursavtaler i valuta, opsjoner og andre derivater. Spothandler i valuta omfattes ikke.

Hvorfor må man ha et LEI-nummer?
EU-regelverk (EMIR og MIFID II) ble innført med virkning for Norge fra 01.07.2017. EMIR medfører rapporteringsplikt for all handel av derivater til et sentralt handelsregister. MIFID II medfører rapportering av enkelte handler til Finanstilsynet.

Rapporteringsplikt ved derivathandel
EMIR: De nye reglene medfører at alle nye derivatkontrakter rapporteres til et autorisert handelsregister. Finansmyndighetene i hvert enkelt EØS-land vil da få innsyn i alle handler gjort av bedrifter i sitt eget land. Det vil være obligatorisk for begge parter å innrapportere handelen, men det er mulig å delegere rapporteringen til motparten eller til en tredjepart.

SpareBank 1 Østlandet har inngått en avtale med REGIS TR for innrapportering av handler. Vi vil tilby våre motparter / kunder å rapportere på deres vegne til REGIS TR., men dette forutsetter at kunden har et gyldig LEI-nummer. 

Vår oppfordring
Vi oppfordrer bedriftskunder som handler i finansielle instrumenter om å anskaffe LEI-nummer snarest. Bedriftskunder uten LEI vil ikke få handle i derivater og aktuelle finansielle instrumenter. Vennligst send informasjon om LEI-nummer til settlements@sb1ostlandet.no

SpareBank 1 Østlandet har etablert sin LEI-nummer via GMEI – og den er:
549300VRM6G42M8OWN49

Her kan du etablere LEI-nummer: