Lykkes med vekst

En utvidelse krever kanskje investering i nytt utstyr, eiendom eller ansatte. Med en god plan og kontroll på penger ut og inn har du gode muligheter for å lykkes.

  • Skaff deg oversikt over markedet og konkurrentene.
  • Lag en forretningsplan.
  • Få kontroll på pengestrømmen.

Er du klar for å vokse? 

Skal du lykkes med satsning på nye produkter eller i nytt marked trenger du god innsikt i bransjen og markedet.

  • Skaff deg oversikt over konkurrentenes produkter, økonomi og størrelse.
  • Sett deg godt inn i bransjen og beskriv markedet du vil inn i. 
  • Lag en forretningsplan med analyse av markeds- og konkurransesituasjonen, arbeidsfordeling, budsjetter og framdriftsplan.

Slik får du kontroll på pengestrømmen

Vekst koster - og kostnadene kommer ofte før inntektene. En tommelfingerregel er at hver krone du øker i omsetning koster en krone. For å vite hva du trenger av kapital er det smart å sette opp et likviditetsbudsjett.

Målet er at du skal se hvor mye du trenger for å komme deg gjennom hver enkelt måned.

Vær spesielt oppmerksom på tidvis store utgiftsposter som merverdiavgift, feriepenger og investeringer. Ta også høyde for at en del av innbetalingene ikke kommer, eller kommer senere enn ventet.


Hvordan tenker du din bedrift skal utvide?

Kjøpe virksomhet

Lurer du på om oppkjøp av annen virksomhet kan være riktig for din bedrift?

Sjekk hva vi kan hjelpe deg med underveis.

Ansette flere

Kravene til helse, miljø og sikkerhet øker med antall ansatte.

Dette bør du vite før du utvider.

Flytte til nye lokaler

Har du for liten plass eller av annen grunn behov for nye lokaler?

Få noen tips her før du bestemmer deg for å bytte lokaler.

Starte handel med utlandet

Tenker du å ta steget fra et marked du kjenner til 19 millioner skandinaver eller 500 millioner EU-borgere? Da er det nødvendig med god planlegging.


Tips til deg som skal vokse

Finner du villige investorer lønner det seg å gi litt slipp på egne inntjeningsmuligheter og å la andre komme inn i selskapet. Det er bedre å tjene litt enn ingenting.