Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Østlandet - banken med kundeutbytte.
 

BETALING

 • Funksjonalitet:

  Nettbankløsning inkl. én bruker (administrator), med mulighet for å tilknytte flere brukere

  Alle versjoner

  Kontoinformasjon, innen-/utenlands betaling, lønnsliste, rapporter, likviditetsoversikt/-historikk og postkasse/arkiv

  Alle versjoner

  Fakturatjenesten send eFaktura bedrift fra nettbanken

  Alle versjoner

  Ladetjeneste for ladbare (prepaid) kort

  Alle versjoner

  Filoverføring via nettbanken eller regnskapssystem - remittering, OCR, avtalegiro, samt bankavstemming

  Filoverføring

  Priselementer:

  Etablering nettbank bedrift

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale basis

  For lag/foreninger er månedsprisen kr 0,-

  120,-

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale - filoverføring via regnskapssystem

  For lag/foreninger er månedsprisen kr 0,-

  150,-

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale - filoverføring via nettbanken

  300,-

  Månedspris tilleggsavtale

   

  Etablere nytt filmottak for filoverføring via regnskapssystem - SFTP

  65,-

   

  5.000,-

  Betalinger i nettbanken:

  Betaling med KID, pr. stk.

  1,50

  Betaling med melding, pr. stk.

  5,-

  Betaling med strukturert informasjon, pr. stk.

  3,-

  Kontoregulering/overføring mellom egne kontoer, pr. stk.

  0,-

  Lønnsoverførsel, pr. stk.

  2,-

  Filoverføring via regnskapssystem
  pr. fil
  pr. kilobyte

   


  0,-
  0,-

  Øvrige priselementer, evt tillegg:

  Utbetaling til mottaker uten konto i nettbank bedrift, pr. stk.

  100,-

  Bankmeldinger tilsendt i posten, pr. stk.

  15,-

  Flere enn én bruker, månedspris pr. ekstra bruker
  For lag/foreninger er månedsprisen kr 0,-

  40,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler, etableringspris pr. selskap/person

  0,-

  Ekspress innland (via SWIFT)

  80,-

 • Registrering og endring av avtale

  500,-

  Abonnement, pr måned

  120,-

  Betaling med KID

  2,-

  Betaling med underspesifikasjon 

  3,-

  Betaling med melding

  5,-

  Betaling uten melding

  3,-

  Lønnsoverførsel

  2,50

  Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto)

  100,-

 • Registrering og endring av avtale

  500,-

  Abonnement, pr måned

  90,-

  OCR giro-transaksjon og OCR informasjon fra kortterminal 

  1,50

  OCR giro med feil KID

  1,50

  OCR giro – antall underspesifikasjon med strukturert info eller kreditnota 

  1,-

 • Registrering og endring av avtale

  500,-

  Abonnement, pr måned

  90,-

  Transaksjoner med KID

  2,-

  Transaksjoner uten KID

  3,-

  Underspesifikasjon med feil KID, med KID kreditnota eller strukturell info

  2,-

 • Abonnement pr måned pr konto

  70,-

  Transaksjoner uten melding

  2,-

  Transaksjoner med melding

  2,-

  Transaksjoner med feil KID

  2,-

  Transaksjoner med underspesifikasjon

  2,-

  OCR-retur

  1,50

 • Registrering og endring av avtale

  500,-

  Abonnement, pr måned

  90,-

  Pris pr mottatt innbetaling ved varsling fra mottaker

  1,50

  Pris pr mottatt innbetaling ved varsling fra bank

  4,-

  OCR i avtalegiro

  1,50

 • Registrering og endring av avtale

  500,-

  Abonnement, pr måned

  90,-

  Autogiro uten melding 

  3,-

  Autogiro med melding 

  7,-

  Autogiro med engangsfullmakt

  8,-

 • Behandling av oppdrag avvist pga feil

  700,-

  Filforsendelse til/fra Nets

  2,50

  Listemateriell fra Nets:

  • Kvitteringslister        
  • Feillister        
  • Fullmakter        
  • Avviste transer        
  • Korreksjon/sletting venteregister
  • Oppdrag under slettet avtale

  7,-

 • eFaktura til forbruker (B2C)

  Standard: Standardisert løsning fakturahotell i Nets og oppstart annet fakturahotell
  Integrert: Bruk av integrasjonspartner (ikke standardisert løsning)

  Antall fakturaer  til forbruker per år:

  under 10.000

  Standard: 2.500,-
  Integrert: 5.000,-

  10.000 - 50.000

  Standard: 5.000,-
  Integrert: 10.000,-

  50.000 - 100.000

  Standard: 10.000,-
  Integrert: 20.000,-

  100.000 - 500.000

  Standard: 20.000,-
  Integrert: 35.000,-

  over 500.000

  Standard: 25.000,-
  Integrert: 50.000,-

  Fakturamal ved BBS fakturahotell 

  standard mal: 2.000,-
  andre formater: 6.000,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Bruk - eFaktura betalingskrav

  4,-

  Bruk - tillegg for Nets fakturahotell (med bankenes fakturahotell)

  1,-

  Hente filer inn eller sende filer ut

  2,50

  eFaktura mellom bedrifter (B2B)

  Lag og send enkeltfaktura (fakturautsteder) inkludert i nettbank bedrift:

  Etableringspris

  0,-

  Abonnement, pr måned

  0,-

  Pr faktura utsendelse som eFaktura (gratis for Ungt Entreprenørskap - UE)
  For fakturaer sendt pr post kommer porto og print i tillegg

  7,50

  Klikk og betal (fakturamottaker) inkludert i nettbank bedrift:

  Etablering

  0,-

  Abonnement, pr måned

  0,-

  Pr faktura (gratis for Ungt Entreprenørskap - UE)

  4,-

  Fakturautsteder på fil:

  Etableringspris

  2.000,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Pr faktura

  3,-

  Fakturamottaker på fil:

  Etableringspris

  2.000,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Pr faktura

  3,-

  Felles: 

  Distribusjon av vedlegg

  0,50

 • Nettbank/mobilbank betaling med KID *

  1,50

  Nettbank/mobilbank betaling med melding *

  5,-

  Avtalegiro *

  1,50

  Avtalegiro og autogiro, retur pga av manglende dekning

  20,-

  Telefonbank betaling med KID

  2,-

  Telefonbank betaling med melding

  5,-

  Autogiro

  2,-

  * Disse tjenestene er priset til kr 0,- for landbrukskonto

 • Etablering (produktet utgår fra og med 31.12.2019)

  1.400,-

  Abonnement, pr måned

  Inkluderer månedspris for nettbank bedrift, eFaktura privat, avtalegiro, OCR/KID og filforsendelse Nets 

   

  Betalingstransaksjoner følger prislisten for det enkelte produkt

  495,-

  Utsendelse av giro, pr faktura

  9,50

  SMS utsendelse, pr SMS

  0,56

 • Bankgiro

  Giro som belastes konto levert ved skranke

  95,-

  Hastebetaling og oppdrag uten giroblankett

  125,-

  Kontant betalt giro

  150,-

  Giro uten mottakers kontonummer

  150,-

  Tillegg ved avvisning på grunn av feil utfylling eller manglende dekning på konto

  112,-

  Tilbakeført anvisning

  75,-

  Meldinger i posten

  Forsendelse av kontoutskrifter og andre bankmeldinger i posten når ordinært mottak er i nettbanken

  15,-

  Kopi av tidligere utsendt kontoutskrift/bankbilag eller av kontoutskrifter/bilag som er lagt tilgjengelig i nettbanken

  60,-

 • Innløsningsavtale for BankAxept

  Pris pr transaksjon

  0,15

  Øvrige priser faktureres direkte av BankAxept og terminalleverandørene

 • Pris pr pose, egne kunder

  40,-

  Pris pr pose, andre bankers kunder

  75,-

  Tillegg for mynt i posen

  12 % av myntbeløp

  Kunder med behov for å levere stor mengde mynt 

  Etter avtale

  Totalkunde i annen bank (ikke SpareBank 1), tillegg pr pose
  Gjelder kunder som har konto hos oss, men forretningsoppgjør til konto i annen bank

  75,-

  Tillegg ved feil/mangler på innlevert oppgjør

  50,-

  Kvittering sendt pr e-post

  0,-

  Kvittering sendt pr fil (cremul-fil)

  3,-

  Veksle inn utenlandske sedler, pr oppgjør

  20,-

  Retur av sjekker/Visa mv. med mangelfull utfylling/kvittering

  30,-

  Ekstrakopier, pr oppgjør

  60,-

  Forretningsoppgjør levert i innskuddsautomat
  Ett gratis innskudd pr måned på standard driftskonto.

  60,-

  Pr telling hvor oppgjør overføres annen bank etter avtalt frekvens

  150,-

  Telling av mynt, egne kunder

  1,5 % av opptalt beløp,
  min. 30,-

  Telling av mynt, andre bankers kunder

  1,5 % av opptalt beløp,
  min. 200,-

 • Registrering og endring av avtale

  500,-

  Abonnement, pr måned

  90,-

  Transaksjoner med KID

  2,-

  Transaksjoner uten KID

  3,-

  Transaksjoner med KID/Kreditnota

  3,-

  Transaksjoner med strukturert informasjon

  3,-

KORT

 • Årsavgift med firmaansvar

  250,-

  Årsavgift med privat ansvar

  495,-

 • Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Bruk på postkontor og Post i butikk regnes som uttak og belastes med gebyr.

  Overføring fra kredittkort til konto

  35,- + 1 % av betalt beløp

  Uttak i minibank i Norge

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i skranke

  75,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i utlandet

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

  Årspris pr kort

  0,-

  Rentefrie dager

  Inntil 45

  Overtrekk på kortet

  125,-

  Papirfaktura

  35,-

  Minimum å betale

  2,5 %, minimum 250,-

  Nominell rente pr måned

  1,80 %

  Priseksempel ved utsatt betaling: Effektiv rente 23,9 %, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Samlet kredittbeløp 16.518 kr.

 • Årspris pr kort

  295,-

  Varekjøp i Norge og utlandet

  1,50

  Uttak av norske kroner i våre eller SpareBank 1 minibanker

  10,-

  Uttak av valuta i våre minibanker

  50,-

  Uttak av norske kroner i andre minibanker i Norge

  10,-

  Kontantuttak i utlandet

  35,-

  Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet

  2,00 %

  Mistet/ødelagt kort i utlandet - nødkontanter

  500,-

  Mistet/ødelagt kort i utlandet - erstatningskort

  800,-

FINANSIERING

 • Ta kontakt med banken for å få tilbud på finansiering for din bedrift. 

  Vi vil på bakgrunn av rentenivået og tilbudt sikkerhet fastsette renter, andre omkostninger og vilkår.

 • Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) i inntil 29 dager. Neste forfall må betales i henhold til plan. Dermed opprettholdes opprinnelig nedbetalingsplan, og den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall blir ikke endret som følge av terminutsettelsen. 

  Terminutsettelse for lån eller kreditter over 1 mill. kroner vil medføre et gebyr på:

  2.000,-

  Terminutsettelse for lån eller kreditter under 1 mill. kroner vil medføre et gebyr på:

  1.000,-

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfrihet betales kun renter og omkostninger på lånet. Etter en periode med avdragsfrihet øker nedbetalingstiden, mens den månedlige innbetalingen vil være den samme. 

  Avdragsfrihet for lån eller kreditter vil medføre et gebyr på:

  3.000,-

KONTO/SPARING

 • Rente p.a.

  0,00 % 

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • Rente p.a.

  0,00 % 

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.
 • Rente p.a.

  0,00 % 

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

  Kontoen kan kun benyttes til avsetning av skattetrekksmidler for bedriftens ansatte.

 • Rente p.a.

  0,00 % 

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • For beløp kr 0 - 999.999

  0,00 % 

  For beløp kr 1.000.000 og over

  0,00 % 

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året. Når du passerer trinnet får du høyeste rente på hele beløpet. 

  Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto i nettbank er 500 kroner Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto ved et kontor er 1.000 kroner for eksisterende kunder og for nye kunder 2.000 kroner. 

 • For beløp kr 0 - 999.999. 

  0,15 % 

  For beløp kr 1.000.000 og over

  0,25 % 

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året. Når du passerer trinnet får du høyeste rente på hele beløpet. 

  12 gratis selvbetjente uttak pr kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter 1 % i gebyr av uttatt beløp. Fri disponering av fjorårets rente.

 • Rente ved 6 måneders bindingstid

  0,95 %

  Rente ved 12 måneders bindingstid

  1,05 %

  Rente ved 24 måneders bindingstid

  1,10 %

  Minimum innskudd er 50.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 8 millioner kroner. 

  Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 2 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet fram til bindingstidens sluttdato.

 • Rente

  0,40 % eller Nibor-basert

  Minimum innskudd 1 mill. kroner. Er innskuddet under 1 mill. blir renten som for sparekonto bedrift. 

  31. dagers bindingstid

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • Overtrekksrente

  18 %

  Overtrekksprovisjon brukskonto næringsliv og landbrukskonto

  3 %

  Purring

  70,-

  Oppgjør av konto når saldo overføres til andre banker eller innskuddsforetak

  75,- pr konto

 • Ved aksjekapital under 100.000 kroner

  1.500,-

  Ved aksjekapital 100.000 kroner eller høyere

  3.000,-

  Ved kapitalutvidelse

  3.000,-

 • Etablering av Norsk avdeling av utenlandsforetak

  4.000,-

  Kontoholdsgebyr Norsk avdeling av utenlandsforetak - pris pr år

  1.500,-

BETALING UTLAND

 • Importinkasso

  Inkassoprovisjon

  0,3 %
  min. 400,-, maks 2.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,15 %

  min. 200,-, maks 1.000,-

  Dokumentprovisjon beregnes for handels- og transportdokumenter i tillegg til inkassoprovisjon. Provisjonen beregnes av oppdragets opprinnelige beløp.

  Akseptprovisjon, for innhenting av aksept på veksel

  0,15 %

  min. 200,-, maks 1.000,-

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger etc.

  For oppdrag som krever ekstraordinært merarbeid beregnes forholdsvise tilleggsomkostninger.


  Eksportinkasso

  Inkassoprovisjon

  0,3 %

  min. 400,-, maks 2.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,15 %

  min. 200,-, maks 1.000,-

  Dokumentprovisjon beregnes for handels- og transportdokumenter i tillegg til inkassoprovisjon.

  Dokumentprovisjon beregnes enten dok. blir betalt, utlevert mot aksept, utlevert uten betaling eller blir returnert.  Provisjonen beregnes av oppdragets opprinnelige beløp.

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger etc.

  For oppdrag som krever ekstraordinært merarbeid beregnes forholdsvise tilleggsomkostninger.

 • Importremburs

  Åpningsprovisjon (åpningsprovisjon beregnes pr påbegynt 3 mnd. periode, min. kr 1.000)

  Individuell pris, min. 1.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,3 %, min. 1.000,-

  Akseptprovisjon

  Individuell pris

  Behandlingsprovisjon åpning

  1.000,-

  Endringsprovisjon

  1.000,-

  Draft (utkast til remburs)

  min. 2.000,-

  Fristillelse av vareparti

  1.500,-

  Kansellering

  1.000,-

  Utbetaling til 3. part

  750,-

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger, omkostninger annen bank etc. Ved akseptremburs belastes både dokument- og akseptprovisjon.


  Eksportremburs

  Advisprovisjon

  1.000,-

  Dokumentprovisjon

  0,275 %, min. 1.000,-

  Bekreftelsesprovisjon

  Individuell pris

  Akseptprovisjon

  Individuell pris

  Endringsprovisjon

  1.000,-

  Kanselleringsprovisjon

  1.000,-

  Forhåndssjekk av dokumenter (pr presjekk)

  1.000,-

  Draft (utkast til remburs)

  min. 2.000,-

  Transport av eksportremburs

  0,5 %, min. 5.000,-

  Utbetaling etter negotiering (godkjenning av dokumenter i utlandet)

  750,-

  Utbetaling under tildeling til 3. part

  300-,

  I tillegg til over nevnte provisjoner og gebyrer beregnes porto, teleomkostninger, omkostninger annen bank etc. Ved akseptremburs belastes både dokument- og akseptprovisjon

AKSJER/VPS