Kan jeg benytte andre regnskapsbyråer enn TheVIT?

Nei, ikke pr i dag. Med Bank+Regnskap fører du enten regnskapet ditt selv eller bruker regnskapsfører fra TheVIT.