Jeg har ikke BankID, kan jeg få Bank+Regnskap?

Nei, løsningen er basert på digital kommunikasjon og er derfor avhengig av at vi har en sikker identifikasjon av deg som kunde.