• Nei, løsningen er basert på digital kommunikasjon og er derfor avhengig av at vi har en sikker identifikasjon av deg som kunde.