• Ja, det kan du dersom regnskapskontoret benytter Duett Økonomi.