Kan jeg beholde regnskapsføreren min når jeg tar i bruk Bank+Regnskap Landbruk?

Ja, det kan du dersom regnskapskontoret benytter Duett Økonomi.