• Ja, det kan du. Alle selskapsformer kan håndteres i Bank+Regnskap.