Jeg har et enkeltpersonforetak, kan jeg bestille Bank+Regnskap?

Ja, det kan du. Alle selskapsformer kan håndteres i Bank+Regnskap.