Er jeg selv ansvarlig for å rapportere?

Du er selv ansvarlig for utarbeidelse av regnskapet og innsendelse av all offentlig rapportering som til enhver tid gjelder din bedrift. Husk at du kan søke hjelp hos oss hvis du trenger det.