Jeg skal ikke ha ansatte. Betaler jeg da ekstra for Skattetrekkskonto?

Nei, du betaler ikke for skattetrekkskonto.