Likviditetslån Flom

Ekstremværet «Hans» har ført til store materielle skader, og mange landbrukseiendommer på
Østlandet er rammet. 

Her kan du søke om lån til utbedring av skader og ødeleggelser oppstått i forbindelse med ekstremværet. 


Hva kan jeg søke om flomlån til?

Gårdbrukere som kommer i en midlertidig likviditetsskvis som følge av ekstremværet Hans kan søke om lån til: 

 • Opprydding
 • Tiltak for å sikre avlinger
 • Behov for likviditet i påvente av utbetaling tilskudd ved produksjonssvikt (avlingsskader)
 • Behov for likviditet i påvente av utbetaling naturskade-erstatning
 • Behov for likviditet i påvente av utbetalinger av andre forsikringsdekninger

Flomlånet skal gi økt likviditet slik at ikke reparasjoner, opprydding og tiltak for å sikre avlinger blir en ekstra utfordring oppå alt det andre.

Renter og vilkår

 • Fra 4,75 % nominell rente, fra 5,25 % effektiv rente
 • Inntil 250.000 kroner
 • Ingen etableringsgebyr
 • Serielån, der renten betjenes månedlig
 • Løpetid: Innfrielse innen 29.02.2024

Priseksempel: Eff. rente 5,25%, kr 250.000,  o/1 år, kostnad kr 6.344, totalt kr 256.344

Forutsetninger

 • Lånebehovet må ha sitt utgangspunkt i ekstraordinære kostnader og behov for likviditet i forbindelse med utbedring av skader og erstatningskrav oppstått i forbindelse med ekstremværet Hans, august 2023.
 • Pant i fast eiendom.
 • SpareBank 1 Østlandet som hovedbankforbindelse.
 • Banken anbefaler samtidig alle kunder som får produktet å bruke klimakalkulatoren og gjennomføre klimarådgivning.

"Ekstremværet har rammet mange hardt, og det gjør sterkt inntrykk å se bilder av vannmasser som tar med seg både bygninger og annet. Vi har lang tradisjon for å bistå i vanskelige tider, og ønsker også nå å hjelpe de landbrukskundene som har behov."

- Hans Olav Wedvik, Konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.