Ansvarsforsikring

Et erstatningskrav mot bedriften kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring", og kan hjelpe deg med å dekke tapet slik at du kan drive videre. 

  • Ansvarsforsikringen dekker økonomiske tap dersom bedriften kommer opp i erstatningsansvar.
  • Forsikringen dekker erstatningskrav som følge av fysisk skade på personer eller ting.
  • Forsikringen kan tilpasses de fleste virksomheter.

Hvordan virker forsikringen?

Ansvarsforsikring består av to deler, bedriftsansvar og produktansvar.

Bedriftsansvar dekker fysiske skader på personer eller ting, altså skader som bedriften påfører en tredjepart. 

Produktansvar dekker skader på personer eller ting på grunn av feil eller mangler ved selve produktene bedriften lager.