Reiseforsikring

De fleste bedrifter har ansatte som reiser i jobbsammenheng, og da er det viktig å ha forsikringene i orden. 

  • Avbestillingsforsikring er inkludert i reiseforsikringen.
  • Forsikringen kan utvides så den også gjelder fritidsreiser med familien.
  • Forsikringen gjelder hele året - over hele verden.

Reiseforsikring kan kjøpes for seg selv eller i en pakke. Når du klikker på knappen over finner du reiseforsikring i pakken som heter Tryggere bedrift.


Hva dekker reiseforsikringen?

Forsikringen gjelder for reiser i hele verden. Avbestilling er inkludert og det er ingen egenandel. I tillegg garanterer vi hjelp 24 timer i døgnet.

Du får penger tilbake ved forsinkelser, tapt bagasje, sykdom eller skader. I tillegg inngår ansvarsforsikring og rettshjelp, samt hjelp til og dekning av utgifter i tilfelle evakuering ved krig, uro eller naturkatastrofer.

Hvis du vil gi dine ansatte litt ekstra, kan forsikringen utvides til å gjelde fritidsreiser med familien.


Snarveier