Yrkesskadeforsikring

Alle bedrifter må ha en yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

  • Forsikringen dekker det lovpålagte ansvaret arbeidsgiver har for å sikre de ansatte.
  • De ansatte får erstatning ved sykdom og skade i forbindelse med jobben.
  • Alle ansatte er dekket.

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk og kan kjøpes for seg selv eller i en pakke. Når du klikker på knappen over finner du yrkesskadeforsikring i alle pakkene - God start, Tryggere bedrift og Attraktiv arbeidsgiver.


Verdt å vite om yrkeskadeforsikring


Snarveier