Grønt landbrukslån

Grønt landbrukslån til solceller på driftsbygningen

- Solceller er en investering for framtida. Jeg kan nå produsere min egen, miljøvennlige strøm i flere tiår framover, sier bonde Sverre Lang-Ree.

Publisert: 21. mai 2019
Sist oppdatert: 12. oktober 2022 (med informasjon om flere nye låneformål)

På idylliske Bøverstad gård i Stange driver Sverre Lang-Ree med svineproduksjon og økologisk planteproduksjon. Gris herfra blir til edel Santa Kristina-skinke på norske matfat. I vår har bonden hatt et nytt prosjekt gående. Solceller er montert på taket, og han starter nå med egen strømproduksjon.

- Vi bruker nesten 250 000 kroner på solceller fordi det lønner seg. Anlegget skal kunne vare i 20-30 år, og det vil være nedbetalt etter cirka 12 år. Vi planlegger å bruke 80 prosent av strømmen sjøl og selge 20 prosent, sier Lang-Ree.

Bonden regner med at solcelleanlegget hans kommer til å produsere om lag 32 000 kWh med strøm årlig.

På Bøverstad gård i Stange har Sverre Lang-Ree montert solcelleanlegg på taket av driftsbygningen. 

- Gunstig for mjølkebønder

Også hos Per Magne Ståland på Dalholen i Folldal har våronna vært ispedd en annerledes aktivitet i år. Mellom traktorøkter ute på jordet har han fulgt arbeidet på driftsbygningen tett. På to takflater mot sør og vest er det montert solceller.

- Her er det lang solgang og gode forutsetninger for strømproduksjon i sommerhalvåret. Jeg tror solceller har mye for seg på gårder som min, der det er mjølkeproduksjon og går mye strøm, sier Per Magne Ståland. 

- Reduserer strømregninga og bidrar til klimaet

På gården i fjellbygda krever også høytørka og siloanlegget mye strøm. Etter en totalvurdering kom bonden fram til at en solcelle-investering ville lønne seg på sikt. Anlegget vil spare ham for cirka 20 prosent i årlige strømutgifter.

- I tillegg har det en del å si at strøm fra solceller er fornybar energi. Med solceller reduserer jeg strømregninga, samtidig som jeg gir gitt mitt bidrag til klimaet, sier bonde Per Magne Ståland. 

Bonde Per Magne Ståland i Folldal gleder seg til å produsere sin egen strøm, etter at solcelleanlegget hans kom på plass i mai.

Grønt landbrukslån til mange ulike tiltak

Landbrukskunder kan søke om grønt landbrukslån til følgende formål:

  • Solcelleanlegg og vindmøller til gårdsbruk.
  • Anlegg for oppvarming basert på ikke-fossile energikilder (jordvarme, biofyring-/biogassanlegg, flisfyringsanlegg, varmepumpeanlegg)
  • Redskaper som går på strøm eller biogass.
  • Lager for husdyrgjødsel, tak til gjødselkum, utstyr/maskin for separering av gjødsel, utstyr for spredning og nedfelling av husdyrgjødsel.
  • Utstyr for presisjonslandbruk (sensorteknologi for mer effektiv bruk av innsatsfaktorer, GPS i eksisterende traktor for presis jordbearbeiding, droneteknologi).
  • Grøfting og drenering.
  • Sporingsteknologi og digitale gjerder for avgrensing av beiteområder.

Banken støtter opp under bærekraftige tiltak

Med det grønne landbrukslånet vil SpareBank 1 Østlandet støtte opp under bærekraftige tiltak i landbruket.

- Vi ser at landbruket tar klimaendringene på alvor, og mange ønsker å gjøre tiltak som monner. Bøndene er både omstillingsvillige og omstillingsdyktige, og rår samlet sett over flere mulige tiltak som kan gjøre næringa mer klimavennlig. Derfor er vi stolte av å ha et lån som premierer bønder som vil redusere sitt klimaavtrykk, sier landbruksansvarlig Ann Brudevoll i SpareBank 1 Østlandet.

 

Ser flere fordeler med egen strømproduksjon

En miljø- og klimaundersøkelse blant bedrifter på Østlandet i 2018 viser at landbruksnæringene ligger i front på flere områder. I snitt har bedriftene i landbruket gjennomført 4,4 miljøtiltak, som er høyest blant sju næringsgrupper, mot 3,5 for næringslivet samlet. 

Solcelleanlegg er et miljøtiltak godt egnet for mange norske gårdsbruk, som ofte har store, skyggefrie takarealer. Per Magne Ståland i Folldal ser flere muligheter med egen strømproduksjon.

- På sikt håper jeg det blir mulig å lagre egen strøm slik at jeg får nødstrøm. Vi har vært forskåna for strømbrudd de siste åra, men nødstrøm er en sikkerhet. Med den utviklinga som er på batteriteknologi, er det forhåpentligvis ikke lenge før vi får batterier som er sterke nok, sier han.

En investering som "gjør seg sjøl"

- Jeg tror ikke strømmen blir billigere, så solceller er for meg en investering for framtida. Dessuten er det en investering som "gjør seg sjøl." Du slipper å jobbe med strømproduksjon slik som du gjør med jorda og dyra, sier Sverre Lang-Ree.

Han anbefaler andre å gå for et "nøkkelferdig" anlegg i stedet for å begynne å montere opp anlegget selv.
- Det er også viktig å sjekke flere leverandører, da det er store forskjeller i både pris og kvalitet, sier han.  

Ønsker du å investere i miljøvennlige og energibesparende løsninger i din private bolig? Sjekk ut SpareBank 1 Østlandets grønne energilån til personkunder.

Montering av solceller på gården hos Per Magne Ståland.