Grovfôrlån

Jordbruket er inne i en uvanlig tøff periode. Vi innfører derfor en hasteordning for å bidra med gunstig finansiering til kjøp av grovfôr til sau og storfe.

Inntil 250.000 til 2 % rente
Ingen etableringskostnader eller termingebyr
Avdragsfritt fram til innfrielse 1. mars 2019

Prekær situasjon

- Allerede nå har enkelte bønder begynt å bruke av vinterfôret til sau og storfe. Dette gjør situasjonen spesielt prekær for de grovfôretende husdyra, fastslår Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig i SpareBank 1 Østlandet.

For å handle grovfôr, må husdyrprodusenten ha likviditet til å kunne betale for det fôret som er tilgjengelig på markedet. Derfor bidrar banken med en midlertidig finansieringsordning.

 


Priser og vilkår

  • Inntil 250.000 kr til 2 % rente
  • Rente betales ved innfrielse
  • Ingen etableringskostnader eller termingebyr
  • Avdragsfritt fram til innfrielse 1. mars 2019
  • Pant i eksisterende sikkerheter (ikke driftskredittordningen)
  • Driftskontolandbruk er belastningskonto/innfrielseskonto