Likviditetslån med statsgaranti

Har koronakrisen gått hardt utover økonomien til bedriften din? Nå kan små og mellomstore bedrifter søke likviditetslån for å komme seg gjennom den vanskelige tiden.

Vi tar i mot søknader fra egne kunder og vurderer disse fortløpende.

Slik fungerer likviditetslån

Som et vanlig lån

Likviditetslån fungerer som et vanlig lån. Forskjellen er at staten garanterer for 90 prosent av beløpet, og at bedriften dermed får en lavere rente enn om vi skulle ha gitt et slikt lån uten garanti.

Betingelser for lånet

Lånet kan ikke være større enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, eller mer enn 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Det er det høyeste beløpet av disse to som begrenser størrelsen på lånet. Maks lånebeløp kan uansett ikke bli høyere enn 50 millioner kroner.

Avdragsfritt fra start

Likviditetslån kan ha inntil 36 måneders avdragsfrihet. Maks nedbetalingstid er 6 år.

Hvem kan få likviditetslån?

Låneordningen er forbeholdt eksisterende kunder. I tillegg stiller staten en rekke forutsetninger for at en bedrift skal kunne få likviditetslån med statsgaranti. De viktigste ser du nedenfor:

  • Små og mellomstore bedrifter som får akutt pengemangel på grunn av koronaviruset.

  • Bedriften din må være lønnsom under normale forhold. I søknaden må du kunne vise til at minst halvparten av aksjekapitalen/bokført egenkapital var opprettholdt ved utgangen av 2019.

  • Lånet gis ikke til bedrifter som hadde økonomiske problemer per 31. desember 2019.

Våre første lån med statsgaranti er nå ute

Myndighetenes krisepakker skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronakrisen. Vi i banken er tett på kundene våre nå. Vi følger opp og gjør vårt beste for å hjelpe de som sliter. 

Av Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet
og Hans Olav Wedvik, konserndirektør bedriftsmarked

2. april 2020


Slik vurderer vi søknaden

Når vi vurderer søknaden gjør vi en helhetsvurdering om bedriften fyller statens vilkår. 

Vi ser vi på utsiktene for bedriften, om resultatene har vært positive tidligere og sannsynligheten for positive resultater også etter koronakrisen. Vi gjør også en vurdering av om bedriften vil ha evne til å betale tilbake lånet innenfor statens frist for tilbakebetaling.

Spørsmål og svar om likviditetslån

Lånet kan bare brukes til å dekke faste kostnader og nødvendige investeringer for å holde hjulene i gang under koronakrisen. Lånet kan også brukes til normal betjening av gjeld du allerede har, men ikke til ekstra nedbetaling av denne gjelden. Det kan komme justeringer fra myndighetene som gir flere føringer for hva lånet kan benyttes til.

Lånet kan være avdragsfritt i inntil 36 måneder. Nedbetalingstiden vil bli tilpasset den enkelte bedrifts behov, men er på maks 6 år. Renter betales vanligvis hver måned så lenge du har lånet.

Du kan søke nå og vi vil behandle søknaden som raskt vi bare klarer. Skulle vi ha behov for mer informasjon, tar vi kontakt med deg. 

Ordningen for statsgaranterte lån utløper 31.10.2021, og garantien er kun gyldig for lån innvilget før denne datoen. Det betyr at banken må ha mottatt søknaden innen 15.10.2021, for å ha tilstrekkelig tid til intern behandling og beslutning. Ta eventuelt kontakt med din kundeansvarlige dersom du har utfordringer med å nå denne fristen.

Når du sender inn søknaden må du legge ved: