Filoverføring med ettergodkjenning i nettbank bedrift

Alternative muligheter

1.      Nettbank bedrift – aktiv tilleggsavtale

 • Kunden knyttes opp til hovedselskapets nettbank bedrift-avtale med ønskede kontoer.
 • Avtalen gjøres også tilgjengelig/aktiv for kunden med egen administrator og brukere.
 • Både administrator i hovedavtalen og administrator for tilleggsavtalen kan tildele rettigheter til innsyn, registrering og godkjenning av betalinger på aktuelle kontoer.
 • Etter godkjenning av betalingene i regnskapssystemet, vises betalingene i nettbank bedrift for godkjenning av kunden.

2.      Nettbank bedrift – hovedavtale

 • Kunde etablerer egen hovedavtale for nettbank bedrift.
 • Dersom regnskapskontoret tillater det, kan regnskapsfører bli bruker i kundens nettbank (bestilles av kundens administrator for nettbanken) for tilgang til bilag og andre oversikter fra nettbanken.
 • Etter godkjenning av betalingene i regnskapssystemet, vises betalingene i nettbank/mobilbank bedrift for godkjenning av kunden.

3.      Kunden blir bruker i regnskapskontorets nettbank-avtale

 • Administrator for nettbanken gir kunden tilgang til sine egne kontoer i regnskapskontorets nettbank bedrift-avtale.
 • Etter godkjenning av betalingene i regnskapssystemet, vises betalingene i regnskapskontorets nettbank bedrift for godkjenning av kunden (med godkjenningsrett til aktuelle egne kontoer).

4.      Regnskapsfører godkjenner betalinger på vegne av kunden

 • Regnskapskontor og kunde avtaler at regnskapsfører kan godkjenne betalinger i nettbank bedrift, etter at kunden har godkjent betalingene i regnskapssystemet.
 • Regnskapskontorets administrator legger opp godkjenningsrett på aktuelle kontoer for kunden.