Pasientkonto

Pasientkonto er tilrettelagt for institusjoner med pasienter, som av lege er erklært at de ikke selv er i stand til å disponere midler som mottas fra folketrygden.


Nettbank bedrift

Institusjonen må ha, eller inngå avtale om Nettbank bedrift med SpareBank 1 Østlandet før de bestiller pasientkonto. 

Pasienten eier kontoen

Vergene må gi samtykke til opprettelse av konto, i de tilfeller pasienten har verge. Kontoen åpnes i pasientens navn og skal kun benyttes til kontantytelser mottatt fra folketrygden.

Disposisjon

Institusjonens ledelse beslutter hvem som skal disponere kontoen. I utgangspunktet skal dette være en person fra institusjonen.

Har dere ikke nettbank bedrift? 


Regnskap og revisjon

  • Institusjonen er pålagt å føre regnskap for hver enkelt pasientkonto
  • Regnskapet skal revideres av kommunerevisor
  • Nærmeste pårørende eller verge skal ha utskrift av bankkonto og regnskap minimum en gang i året – ansvaret påhviler institusjonen