Hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon, og er et godt alternativ for bedrifter som i dag har ytelsespensjon.

  • Sikrer lik pensjon til kvinner og menn.
  • Pensjonsutbetaling kan vare hele livet.
  • Du kan velge mellom garanti eller investeringsvalg.

Hva er hybridpensjon?

Med hybridpensjon setter arbeidsgiveren av en fast prosentsats av den ansattes lønn til pensjon. Pensjonssparingen er lik for alle ansatte, og ordningen har en garanti mot negativ avkastning. Pensjonskapitalen kan reguleres hvert år i forhold til lønnsveksten.


Topp avkastning på pensjonspengene

Høy avkastning og lav risiko er viktig når man sparer til pensjon. SpareBank 1 ligger helt i tet i de vanligste konkurrentsammenligningene. Avkastningen bygges opp litt etter litt og ved å spre risikoen heller enn å satse på enkelthendelser. Det gir lavere risiko og du unngår store svingninger.


Sikrer lik pensjon for kvinner og menn

Hybridpensjon sikrer lik pensjonsutbetaling for kvinner og menn. Siden kvinner statistisk sett lever lenger enn menn, må bedriften betale et tillegg for å kompensere for dette.


Har dere allerede hybridpensjon?

Logg inn her for å se avtalen deres.