Regnskapstjenester

Hvor mye av regnskapet du vil gjøre selv, og hvor mye du vil overlate til oss er opp til deg. Sammen finner vi den kombinasjonen som fungerer best for din bedrift.

 • Du får en samtalepartner om økonomi
 • Sammen finner vi løsninger som fungerer i hverdagen
 • Vi sørger for at bedriftens regnskap følger lover og regler

Hva kan vi hjelpe deg med?

Uansett hvilken fase selskapet ditt er i kan det være greit å ha noen å snakke med. Vi gir deg råd om:

 • Valg av selskapsform og etablering av aksjeselskap
 • Analyse av regnskapet
 • Budsjettering
 • Spørsmål om skatter og avgifter
 • Valg av riktige betalings- og regnskapsløsninger
 • Arv og generasjonsskifte
 • Fusjoner og fisjoner

Årsoppgjør

Årsoppgjøret dokumenterer bedriftens økonomiske situasjon ved årsslutt, både overfor myndighetene og deg og ditt styre. Den samme dokumentasjonen er også interessant for bank, samarbeidspartnere, kunder og leverandører.

Dersom bedriften er revisjonspliktig, kan vi ha dialogen med revisor angående revisjonsberetningen. Via portalen til Altinn sender vi inn både ligningspapirene (som selvangivelse, næringsoppgave, saldoskjema), og årsregnskapet til myndighetene. 

Årsoppgjøret består av:

 • Dokumentert balanse/saldobalanse
 • Beregning av skatt, utbytte og andre disposisjoner
 • Ligningspapirer
 • Hovedbok med alle posteringer
 • Reskontro med alle posteringer
 • Årsregnskap med resultat og balanse, noter og styrets årsberetning

Når du mottar fakturaer

Det enkleste er å motta elektronisk faktura (eFaktura i EHF-format). Da sparer du tid på tasting, skanning og bokføring. De fakturaene du ikke mottar elektronisk kan skannes og legges tilgjengelig i løsningen for fakturamottak.

Gjøre det selv

Faktura på papir skanner du inn i fakturaløsningen. Faktura du har fått på e-post lagrer du rett i systemet. Deretter godkjenner du fakturaene, og de bli automatisk bokført og lagt klare til utbetaling.

Overlate jobben til regnskapsføreren

Du kan velge å la fakturaene gå direkte til regnskapsføreren. Regnskapsføreren legger da alle fakturaene inn i løsningen så du kan godkjenne utbetaling når alt er klart. 


Når du sender fakturaer

Visste du at vi også kan hjelpe deg med oppfølgning av kundene dine? Vi kan sende ut purringer, inkassovarsel og vi kan oversende saken til inkasso.


Regnskapsførsel

All regnskapsføring må følge lover og regler. SpareBank 1 Regnskapshuset bruker alltid oppdatert programvare og de ansatte får kurs og opplæring når det kommer endringer. Derfor kan du være trygg på at regnskapet ditt blir ført riktig. Du får presentert regnskapet i gode rapporter som du kan bruke for å styre bedriften og planlegge for framtiden. Du velger hvor stor del av jobben du ønsker å gjøre selv.
Vi skreddersyr en løsning som passer for din bedrift eller lag og organisasjon. 


 • Regnskapstjenester leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet
 • SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet er et datterselskap av SpareBank 1 Østlandet

Lønns- og personaladministrasjon

Du velger hvor mye du vil gjøre selv, og hvor mye du vil sette bort til oss. Her ser du hva vi kan hjelpe deg med:
 • Lønnskjøring
 • Rapportering til myndigheter (A-meldinger)
 • Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift innen fristene
 • Refusjoner i forhold til NAV
 • Rådgivning ved sykemeldinger, både oppfølging av den ansatte og i forhold til NAV
 • Ferie og fraværsregistrering

Send kvitteringene med mobilen

Med en app på mobiltelefonen kan du ta bilde av kvitteringen for ting du kjøper eller legger ut for bedriften. Kvitteringen sendes inn elektronisk, enten rett inn i regnskapssystemet eller for godkjenning hos leder. 


Hva lurer andre på?