Reiseforsikring

For bedrifter som har ansatte som reiser i jobbsammenheng.

 • Forsikringen dekker bedrifters behov for å sikre sine medarbeidere på jobbreiser.
 • Forsikringen kan utvides til også å gjelde fritidsreiser for den ansattes familie.
 • Du får garantert hjelp 24 timer i døgnet og det beregnes ingen egenandel.

Reiseforsikring kan kjøpes for seg selv, eller i pakken Tryggere bedrift.


Hva dekker reiseforsikringen?

 • Gjelder for jobbreiser i inntil 70 dager
 • Hjelp 24 timer i døgnet
 • Tap av reisegods
 • Forsinkelse av reise/reisegods
 • Ulykkesforsikring 24 timer i døgnet
 • Hjemtransport ved sykdom
 • Avbrutt reiser
 • Avbestilling av planlagt reise
 • Erstatningsansvar

I tillegg inngår:

 • Ansvarsforsikring og rettshjelp
 • Hjelp til og dekning av utgifter i tilfelle evakuering ved krig, uro eller naturkatastrofer

Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?