Sykelønnsforsikring

Hvis bedriften har yrkesskadeforsikring hos oss og minst 5 ansatte, kan dere kjøpe sykelønnsforsikring. Sykelønnsforsikringen dekker lønn til ansatte med avtale om full lønn ved sykemelding.

Gir erstatning til bedriften for ansattes lønn over 6 G, ved sykemelding.
Gir bedriften økonomisk trygghet og gjør det mer forutsigbart.
Sykelønnsforsikringen kan tilpasses bedriftens behov.
landbruk

Hva dekker sykelønnsforsikringen?

Folketrygden dekker kun sykepenger for lønn inntil 6 G. 
Sykelønnsforsikringen sikrer den ansatte full lønn ved sykemelding. 

Dekning Sykelønnsforsikring
Dekker differansen mellom 6 G og den ansattes lønn*
   

*Når en ansatte blir minst 50 % sykemeldt (maksimalt i 365 dager)


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere sykelønnsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

person som ligger i seng med sykelønnsforsikring

Har du ansatte som har blitt sykemeldt?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.