Glade for å ha Norges mest fornøyde tjenestepensjonskunder

SpareBank 1 Forsikring har Norges mest fornøyde tjenestepensjonskunder. Det viser Aalund BedriftspensjonsBarometer 2019, Norges største kundeundersøkelse for bedriftspensjon.

SpareBank 1 har i mange år vært blant pensjonsleverandørene med høyest kundetilfredshet i målingene til Aalund

- Men i år har SpareBank 1 Forsikring passert en helt ny milepæl ved å bli beste leverandør både i småbedriftssegmentet (<10 ansatte), i mellomsjiktet (10 - 99 ansatte) og blant de store bedriftene (>100 ansatte). Det er vi veldig godt fornøyde med, sier Anette Opsand Hanssen og de andre pensjonsspesialistene i SpareBank 1 Østlandet.

80 % fornøyde kunder
Lokale tall fra barometeret viser at 80 prosent av tjenestepensjonskundene til SpareBank 1 Østlandet er enten meget fornøyd eller fornøyd. 15 prosent har ingen klar mening.

- Vi sender en stor takk til alle kundene våre. At dere har gitt oss så gode tilbakemeldinger er utrolig inspirerende. Vi lover å fortsette arbeidet med å gjøre pensjon enkelt og forstårlig både for alle type bedrifter og de ansatte som jobber der!

Ta gjerne kontakt med en av pensjonsspesialistene våre. Fra venstre: Per Arne Lindberg, Anette Opsand Hanssen, Arve Østgaard Heibo, Kai Magnus Groth, Marit Hellerud, Fredrik Holmstøen og Jan Inge Stene.

 

Best på 11 av 15 temaer
I kategorien "tilfredshet" er kundene bedt om å svare på 15 spørsmål om ulike temaer ved kundeforholdet til tjenestepensjonsleverandøren sin. Kundene har gradert hvor fornøyde de er på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.

Med en snittscore på 4,25 er SpareBank 1 klart best når vi ser på den samlede tilfredsheten for alle 15 temaer. Brytes undersøkelsene ned til hvert enkelt tema, så ser vi at SpareBank 1 scorer best på 11 av 15 temaer.
 

Med en snittscore på 4,25 er SpareBank 1 klart best på samlet tilfredshet for alle 15 temaer. Brytes undersøkelsene ned til hvert enkelt tema, scorer SpareBank 1 best på 11 av temaene.

 

SpareBank 1 scorer best på disse 11 temaene

1. Evne til å sette seg inn i bedriftens situasjon
2. Rådgivning av beslutningstaker
3. Support og veiledning til administrering av avtalen
4. Support til rådgivning av medarbeidere
5. Tilgjengeligheten til kontaktpersonen
6. Generell service overfor medarbeidere
7. Generell service overfor deg som beslutningstaker
8. Selvbetjeningsmulighetene i nettløsningen for pensjon
9. Forståeligheten av avtaledokument, og oversikter
10. Forståeligheten av annen kommunikasjon
11. Oppnådd avkastning
 

- Avgjørende å forstå kundene
- Vi  er aller mest glade for å høre at kundene mener vi er flinke til å sette oss inn i deres situasjon og forstå deres behov. Det er avgjørende for mange andre ting, som å kunne gi god rådgivning og følge opp medarbeidere og beslutningstakere på en forståelig måte. Vi ser blant annet at mange kunder setter stor pris på å ha en fast kontaktperson som kjenner bedriften, sier Anette Opsand Hanssen.

Slik kan du bruke pensjonsordningen aktivt 

Rørleggerfirmaet Arve Hagen AS satte fokus på pensjonsordningen for alle i bedriften. Starten var et allmøte der bankens pensjonsspesialist Marit Hellerud kom for å snakke om pensjon på en enkel måte. 

 

91 % vil ikke bytte selskap
På spørsmål om tilbøyelighet til å skifte leverandør, sier 91 % av SpareBank 1-kundene at de absolutt eller antagelig ikke vil skifte tjenestepensjonsleverandør. 55 % av kundene vil dessuten anbefale SpareBank 1 til andre.

Omsider best også på avkastning
Ifølge norskpensjon.no har ansatte i bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 oppnådd en avkastning blant markedets beste i en årrekke, men SpareBank 1 har likevel ikke hatt de mest fornøyde kundene på dette området, ikke før i 2019. I år klatrer SpareBank 1 fra 3,5 til 3,7 poeng, og blir for første gang best i klassen også her.

  • Norges største kundeundersøkelse for bedriftspensjon
  • Gjennomført årlig siden i 2006
  • Omfatter 1.500 tilfeldig utvalgte virksomheter 
  • Telefonintervju med hovedansvarlig for tjenestepensjon

Hva kjennetegner SpareBank 1 som leverandør av tjenestepensjon?