Norges mest fornøyde tjenestepensjonskunder for andre år på rad

SpareBank 1 Forsikring har Norges mest fornøyde tjenestepensjonskunder igjen. Det viser Aalund BedriftspensjonsBarometer 2020, Norges største uavhengige kundeundersøkelse for bedriftspensjon.

SpareBank 1 har i mange år vært blant pensjonsleverandørene med høyest kundetilfredshet i målingene til Aalund

- For andre år på rad har SpareBank 1 Forsikring de mest fornøyde tjenestepensjonskundene. Vi får også toppscore i kategorien "image", samtidig som vi har de mest lojale kundene i storkundemarkedet. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Anette Opsand Hanssen og de andre pensjonsspesialistene i SpareBank 1 Østlandet. 

Kvalitetsstempel fra kundene 

Godt omdømme, bærekraftige investeringer, evnen til å være nyskapende, innovativ, kundeorientert og samfunnsansvarlig er blant kvalitetene kundene vektla da de vurderte de ulike leverandørenes image.  - At kundene mener vi har det beste imaget, er vi veldig stolte av. Det er et kvalitetsstempel vi vil jobbe hardt for å beholde også i framtida, lover Opsand Hanssen. 

Rådgivning og digitale løsninger

SpareBank 1 Østlandet har sju pensjonsspesialister som er ute og snakker med kunder om pensjon hver dag. - At vi scorer i tet på rådgivning, både av beslutningstaker og medarbeidere, er viktig for oss. I tillegg er vi glade for at kundene opplever våre selvbetjeningsløsninger som gode. For andre år på rad troner vi toppen på dette punktet.

SpareBank 1 Forsikring har ambisjon om at de digitale løsninger skal være enkle å bruke og gjøre kundene mest mulig selvbetjente. - Vi sender en stor takk til alle kundene våre. Gode tilbakemeldinger inspirerer oss til fortsatt innsats for å gjøre pensjon enkelt og forståelig, både for bedriften og de ansatte som jobber der!

- Vi sender en stor takk til alle kundene våre. At dere har gitt oss så gode tilbakemeldinger er utrolig inspirerende, sier pensjonsspesialistene i SpareBank 1 Østlandet. Fra venstre: Anette Opsand Hanssen, Øyvind Walle, Marit Hellerud, Jan-Inge Stene, Per-Arne Lindberg, Kai Magnus Groth og Arve Østgaard Heibo.

 


Best eller nestbest på 14 av 16 temaer
I kategorien "tilfredshet" er kundene bedt om å svare på 16 spørsmål om ulike temaer ved kundeforholdet til tjenestepensjonsleverandøren sin. Kundene har gradert hvor fornøyde de er på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.


Med en snittscore på 4,09 er SpareBank 1 klart best på samlet tilfredshet for alle 16 temaer. Brytes undersøkelsene ned til hvert enkelt tema, scorer SpareBank 1 best eller nestbest på 14 av 16 temaer.

Disse temaene scorer best eller nest best:

1. Evne til å sette seg inn i bedriftens situasjon
2. Rådgivning av beslutningstaker
3. Informasjon om nye produkter og ytelser
4. Support og veiledning til administrering av avtalen
5. Support til rådgivning av medarbeidere
6. Oppfølging av forespørsler
7. Løpende orientering til medarbeidere
8. Generell service overfor deg som beslutningstaker
9. Selvbetjeningsmulighetene i nettløsningen for pensjon
10. Ekspedisjonstid ved henvendelser
11. Forståeligheten av avtaledokument og oversikter
12. Forståeligheten av annen kommunikasjon
13. Evne til å synliggjøre pensjonsordningen som et ansattgode
14. Oppnådd avkastning

 • Norges største kundeundersøkelse for bedriftspensjon
 • Gjennomført årlig siden i 2006
 • Omfatter 1.500 tilfeldig utvalgte virksomheter 
 • Telefonintervju med hovedansvarlig for tjenestepensjon

Hva kjennetegner SpareBank 1 som leverandør av tjenestepensjon?

 • Best på rådgivning, informasjon og selvbetjening
  (Aalund Bedriftspensjonsbarometer 2020)
 • Høyest avkastning i investeringsvalgporteføljer
 • Høyest avkastning i kollektivportefølje med årlig avkastningsgaranti
 • Fra 7,7 % til 12,4 % markedsandel de siste fem år
  (innskuddsbasert tjenestepensjon)
 • Vekst i antall tjenestepensjonsavtaler og medlemmer siste fem år
  (+13 % /+69 %)