"Det er best å ha en bank som skjønner hva jeg driver med"

Martin Skovseth eier og driver Folvell gård på Nes på Romerike sammen med sin kone Elin – midt i et distrikt med mange gårder og landbruksrelaterte bedrifter.

Grunnen til at Martin ble kunde hos SpareBank 1 Østlandet var enkel og pragmatisk.
Likefullt var det et reelt behov som fikk ham inn dørene.

– Jeg driver blant annet med selvplukk av jorbær, og da blir det en del kontanter hver dag. Det var bare SpareBank 1 som var villige til å ta i mot og håndtere pengene. Du kan si det var en ren praktisk grunn, men det har blitt så mye mer, forteller Martin Skovseth.

Skovseth sier han tidligere ikke hadde behov for den direkte bankforbindelsen han har nå.

 

Video placeholder image

 

– Da jeg kun drev med korn og gris, hadde jeg bare et behov for et sted med kontonummer. Den direkte kontakten var ikke-eksisterende. Med fremtidige investeringer og all denne kontanthåndteringen fra jordbær og gårdsbutikk, må jeg ha en bank som er velvillige og positive og som kan gi verdifulle råd og riktig finansiering. Det har jeg nå, sier Martin fornøyd.

Martin begynte å forpakte jorda fra sin far i 1997, og tok over gården fullt i 2005. Martins far etterlot en veldrevet går som hadde kornproduksjon og griser. Etter få år utvidet han produksjonen av gris med et større fjøs og begynte også med jordbær. Det ble behov for sesongarbeidere – de fleste fra Øst-Europa.

– Vi trengte et sted for arbeiderne våre. De ble losjert rundt omkring i bygda og det var ikke optimalt for dem, sier gårdbrukeren. Vi hadde et forfallent stabbur her vi sitter nå, som vi rev og tenkte nytt og stort, sier Skovseth.

Resultatet er et flunka nytt bygg på tunet med en lys og trivelig gårdsbutikk som har åpent hele året. I butikken selges mange lokalproduserte varer i tillegg til Folvells egne. Resultatet er en stor bygning med hybler, verksted, fryselager for jordbærene og gårdsbutikk. En kjempeinvestering.

– Det handler om å satse. Grunnen til at vi er der vi er i dag, er fordi min far ga videre en gård som var velholdt og veldrevet. Ønsket mitt er å gi videre en gård som er enda bedre enn den jeg tok over, forteller Martin.

Videre sier Martin at det handler ikke bare om å satse, men at det er viktig at man vet at man har noen i ryggen. At banken har innsikt i og forstår yrket hans gir trygghet, sier han.

– Å være gårdbruker er utfordrende og man må være så mye. Man må være arbeidsgiver, økonomisjef, arbeider ... da er det godt å ha gode rådgivere som forstår og har trua på deg når man trenger dem. Det er best å ha en bank som skjønner hva jeg driver med, avslutter Martin Skovseth.

Folvell Gård
  • Folvell gård ligger i Nes på Romerike.
  • Gårdsdrift på stedet siden tidlig middelalder.
  • Eies og drives av Martin Skovseth.
  • Produserer: svin, korn, jordbær, skog og har gårdsbutikk.
  • Varierende antall sesongarbeidere.