"Denne banken gir oss noe ekstra, som ingen andre banker gir oss"

Holte Consulting har vært kunde i SpareBank 1 Østlandet i over 20 år og administrerende direktør Trygve Sagen forklarer det med noe dypt menneskelig: personlighet.

I 1977 startet Eilif Holte et lite konsulentselskap i Holtegata i Oslo med visjonen: få ned kostnader og øke effektiviteten i store prosjekter. Hvordan? Ved å lede prosjekter på en ny måte. Eilif ville øke innsatsen i tidligfase av prosjekter – mer forberedelser, slik at gjennomføringen ble enklere og mer kostnadseffektiv. Hvert prosjekt er forskjellig og dermed også tilnærming for å løse det.

Eilif Holtes måte å jobbe på har vært en suksess og SpareBank 1 Østlandet har vært med i over 20 år. Dagens administrerende direktør, Trygve Sagen, tilegner det lange kundeforholdet at Holte Consulting og SpareBank 1 Østlandet har sammenfallende verdier – og personlighet.

– Vi har ikke testet ut andre banker engang. Det handler om de menneskene som jobber i banken. En av kundebehandlerne som tok i mot selskapet for to tiår siden er fortsatt med i teamet som jobber med Holte Consulting. Det handler om bankens personlighet, sier adm.dir. Trygve Sagen med et smil.

Fra første stund føler konsulentselskapet seg møtt med løsningsorienterte og faglig oppdaterte rådgivere.

– Vi får jevnlig faglig oppdatering og input fra banken. Det kan være gjennom fagseminarer eller møter. I tillegg har de treff som samler aktører i vår bransje – vi får et nettverk, forteller Sagen.

Videre forteller Sagen mer om de sammenfallende verdiene; at både banken og Holte Consulting er opptatt av gode relasjoner i sine kundeforhold. Rundt omkring i selskapets lokaler, og utenfor, står konkrete bevis på disse gode relasjonene i form av kunst fra hele verden. Håndfaste tegn på at samarbeid også handler om relasjonsbygging. Det er det første man ser når man kommer inn i lokalene.

Holte Consulting har gjennom årene slått nye knopper. Det opprinnelige selskapet er nå tre selskap. De er Holte Consulting, som gjør prosjektledelse. Holte Academy, som kurser bedrifter, både private og det offentlige i prosjektledelse. Samt H2INK AS som er eieren av begge selskapene.

– Vi har hatt løpende behov for en løsning fra banken i forbindelse med investeringer og utvidelse av virksomheten. Fra langsiktige lån til til midlertidig kreditt. Det har aldri vært noe problem. Det er godt å ha en bank som man vet ser og fyller behovene, forteller Trygve Sagen.

Holte Consulting har ambisjoner og planer, men ingen av dem handler om å bytte bank.

– Vi er i jevn og stødig vekst og har tenkt å ha banken med videre på laget. Denne banken gir oss noe ekstra, som ingen andre banker gir oss, avslutter Trygve Sagen.

Holte Consulting AS
  • Etablert 1977 av Eilif Holte (Holte Prosjekt)
  • Ca 60 medarbeidere
  • Hovedkontor i Oslo
  • Eid av H2INK AS
  • Konsulentvirksomhet for private og offentlige prosjekter.