Landbruk

Nyhet: Grønt landbrukslån

Søk om finansiering av bærekraftige tiltak innenfor landbruket.

Bank+Regnskap for Landbruk

Samle alt rundt din landbruksøkonomi på ett sted.

Eie eller leie - hva lønner seg for bonden?

Fornying av driftsapparat i landbruket kan være kostbart men nødvendig for å oppnå driftsfordeler, effektivisering og optimalisering av driften. Lønner det seg da å leie eller å eie?