Landbruk
Eie eller leie - hva lønner seg for bonden?

Fornying av driftsapparat i landbruket kan være kostbart men nødvendig for å oppnå driftsfordeler, effektivisering og optimalisering av driften. Lønner det seg da å leie eller å eie?


illusstrasjon hus med solcelle låve traktor bm østlandet

Grønt landbrukslån

Grønt landbrukslån er lån til solcelleanlegg på gården. Lånet gir deg svært gunstig rente ved å velge bærekraftige og miljøvennlige løsninger.