204 millioner utbetalt i kundeutbytte for 2017

Som første bank i Norge med kundeutbytte delte vi i april for aller første gang overskuddet med kundene. Kundeutbytte betales til personer og bedrifter med innskudd og lån i banken.

Om kundeutbytte

Det er bankens representantskap som hvert år tar stilling til hvor mye som skal deles ut i kundeutbytte. Du vil automatisk motta et beløp basert på bankens årlige overskudd og hvor mye du selv har i innskudd og lån i banken. 

  • Utbytte gis til privatpersoner og bedrifter. 
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i lån i banken.
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i innskudd i banken.
  • Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 millioner kroner. 
  • Beløp mindre enn én krone utbetales ikke. 
  • Ører avrundes oppover eller nedover etter vanlige avrundingsregler. 

Kundeutbytte er ifølge skattedirektoratet skattepliktig både for privatpersoner og bedrifter.

Bli kunde på få minutter. Du får nettbank med en gang og kan opprette alle de kontoer som passer akkurat deg.


Eksempel på hva du kan få i kundeutbytte

NB! Beregningen er kun et eksempel og tar ikke utgangspunkt i bankens årsresultat for 2017. Beløpets størrelse vil variere, blant annet ut fra hvor stort bankens årlige overskudd er og hvor stort lån og innskudd du har gjennom året.

?

Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner lån i banken.

?

Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner innskudd i banken.

Slik beregnes kundeubytte

Beløpets størrelse vil variere ut fra hvor stort bankens overskudd er (etter skatt) og hvor stort lån og innskudd du har. Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye.

Utbyttet er basert på daglig saldo (*) gjennom siste kalenderår fra og med 2017 og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + utlån på inntil 2 millioner, altså for inntil 4 millioner kroner, som er maksimum beregningsgrunnlag for både innskudd og lån. (*Dette beregnes på samme måte som for renter.) 

Basert på bankens innskudds- og utlånsmasse, årsresultatet etter skatt for 2017 og 50 prosent utbytte til både egenkapitalbeviseiere og til kundeutbytte, tilsier dette i underkant av 4 000 kroner i kundeutbytte. Dette forutsetter at du har hatt et lån på minst 2 millioner kroner gjennom hele året.  På samme måte vil et bankinnskudd på 2 millioner kroner gjennom hele året også gi i underkant av 4 000 kroner i kundeutbytte. Som eksempelet viser, vil derfor en kunde kunne motta i underkant av 8 000 kroner i kundeutbytte.

Hva gir kundeutbytte?

Alle typer innskudd i banken på inntil 2 millioner gir kundeutbytte. Andre spareformer, som fond- og aksjesparing, gir ikke slikt utbytte. Forsikringene dine teller heller ikke med i beregningsgrunnlaget.

Alle typer lån og kreditter i banken gir kundeutbytte.

Utbyttet beregnes på ditt totale låneengasjement opp til 2 millioner. Det enkelte lån beregnes ikke hver for seg.

Når samboere/ektefeller har lån sammen, får hovedlåntaker utbetalt kundeutbytte. Hvert enkelt par må selv bli enige om hvordan utbyttet skal fordeles internt.

2017 er første år kundeutbytte skal beregnes for, og anses som et prøveår. Ved uforutsette problemstillinger forbeholder SpareBank 1 Østlandet seg retten til å endre. 


For 2017 var maks utbetaling 7. 896 kroner

Maksbeløpet for kunder i tidligere Sparebanken Hedmark med full opptjening gjennom 2017 på både lån og innskudd ble 7.896 kroner. For kunder i tidligere SpareBank 1 Oslo Akershus gjaldt opptjeningen fra fusjonstidspunktet 1. april 2017, og maksbeløpet ble 5.950 kroner.


Slik finner du ditt beløp

Alle som har opptjent kundeutbytte i 2017 har fått pengene inn på konto (primært en brukskonto eller en sparekonto) den 19. april. De som får kundeutbytte finner informasjon om beløp og kontonummer vi har brukt til utbetaling slik:  

  • Er du privatperson: Se under Meldinger (velg fliken Dokumenter) i mobilbanken eller nettbanken.
  • Er du bedriftskunde: Se under Bilag i nettbank bedrift. 
  • Sjekk kontoene dine: Pengene kan være utbetalt til ulike kontotyper. Det kan være to beløp, ett for innskudd og ett for lån, begge merket "Kundeutbytte". 

For noen få kunder mangler vi konto til utbetaling
Har du sjekket i mobilbanken eller nettbanken, som beskrevet over, og har opptjent kundeutbytte, men ikke fått det utbetalt? Da kan det være at vi mangler konto som kan brukes, og du må melde fra hvilket kontonummer vi skal utbetale til. Fristen for å melde fra var 20. juni 2018. Retten til utbetaling bortfaller dersom du ikke har kontaktet banken innen fristen. 


Spørsmål og svar om kundeutbytte