Ansvarlig virksomhet

  

Ansvarlige investeringer

SpareBank 1 Østlandet skal være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør, med en bærekraftig forvaltning.


Ansvarlige utlån

Gode kredittvurderinger utgjør basisen i bankens samfunnsansvar.

 

Ansvarlig eierskap

Vårt eierskap skal bidra til å fremme ansvarlighet og bærekraft. 


Ansvarlig forvaltning hos våre fondsleverandører

Samfunnsansvar vurderes ved valg av fondsleverandører og godkjenning av det enkelte fondsprodukt.


Økonomisk kriminalitet

Banken har sterkt fokus på bekjempelse av økonomisk kriminalitet.