Ansvarlig virksomhet

  

Ansvarlige investeringer

SpareBank 1 Østlandet skal være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør, med en bærekraftig forvaltning.


Ansvarlige utlån

Gode kredittvurderinger utgjør basisen i bankens samfunnsansvar.


Ansvarlig forvaltning hos våre fondsleverandører

Samfunnsansvar vurderes ved valg av fondsleverandører og godkjenning av det enkelte fondsprodukt.


Økonomisk kriminalitet

Banken har sterkt fokus på bekjempelse av økonomisk kriminalitet.