- Bærekraft i alt vi gjør -

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape og vår ambisjon Bærekraft i alt vi gjør.  

Bærekraftsdokumenter

Les mer

Initiativer vi støtter

Les mer

Strategi og mål - slik jobber vi

Les mer

Vårt arbeid med bærekraft

Vår ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

Våre mål er å være en pådriver for bærekraftig utvikling i vårt markedsområde og tenke bærekraft i store og små beslutninger, slik at det er en integrert del av vår virksomhet.

Vårt hovedfokus er bankens kjernevirksomhet utlån og sparing, men alle bankens virksomhetsområder inngår i bærekraftsatsingen.

 

Klimanøytral bank - med ambisjoner om enda lavere utslipp

I over ti år har SpareBank 1 Østlandet vært Miljøfyrtårn-sertifisert og jobbet målrettet med å redusere egne klimagassutslipp. Nå har vi satt langsiktige mål for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen og inkludert klimafokus i utlånsprosessen.

Vi deltar i CICERO-prosjekt om klimarisiko

Bank- og finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i og låner ut penger til. I prosjektet "Sustainable Edge" er SpareBank 1 Østlandet med på å utvikle et praktisk verktøy for investorer og utlånere.

Med grønt energilån skiftet Vibeke ut sin gamle oljefyr

"Grønt energilån til miljøvennlige og energibesparende tiltak er en langsiktig investering i boligen og samtidig bra for min egen økonomi."
Sier Vibeke Morken

Les mer om Vibeke som skiftet oljefyr

Solceller - en investering for framtida

"Jeg kan nå produsere min egen, miljøvennlige strøm i flere tiår framover."

Sier bonde Sverre Lang-Ree.