- Bærekraft i alt vi gjør -

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape og vår ambisjon Bærekraft i alt vi gjør.  

Bærekraftsdokumenter

Les mer

Initiativer vi støtter

Les mer

Strategi og mål - slik jobber vi

Les mer

Vårt arbeid med bærekraft

Vår ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

Vårt mål er å være en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling i vårt markedsområde. 

Vårt hovedfokus er bankens kjernevirksomhet utlån og sparing, men alle bankens virksomhetsområder inngår i bærekraftsatsingen.

 

Klimanøytral bank - med ambisjoner om enda lavere utslipp

I over ti år har SpareBank 1 Østlandet vært Miljøfyrtårn-sertifisert og jobbet målrettet med å redusere egne klimagassutslipp. Nå har vi satt langsiktige mål for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen og inkludert klimafokus i utlånsprosessen.