- Bærekraft i alt vi gjør -

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape og vår ambisjon Bærekraft i alt vi gjør.  

Vårt arbeid med bærekraft

Vår ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

Våre mål er å være en pådriver for bærekraftig utvikling i vårt markedsområde og tenke bærekraft i store og små beslutninger, slik at det er en integrert del av vår virksomhet.

Vårt hovedfokus er bankens kjernevirksomhet utlån og sparing, men alle bankens virksomhetsområder inngår i bærekraftsatsingen.

 

Styringsdokumenter og retningslinjer

Les mer

Rapportering

Les mer

Strategi og mål - slik jobber vi

Les mer

Vi er tilsluttet FNs Global Compact

Les mer

Med grønt boliglån kan Vibeke skifte ut sin gamle oljefyr

"Grønt boliglån til miljøvennlige og energibesparende tiltak er en langsiktig investering i boligen og samtidig bra for min egen økonomi."
Sier Vibeke Morken

Les mer om Vibeke som skiftet oljefyr

Grønn obligasjon med "Green bond rating"

SpareBank 1 Boligkreditt noterte i februar 2018 verdens første grønne boligobligasjon på Oslo Børs. Dette er en obligasjon med fortrinnsrett i energieffektive boliger. Den grønne obligasjonen har fått «green bond rating» av ratingbyrået Moody´s

SpareBank 1 Østlandet er største eier i den grønne obligasjonen, siden vi er den banken som har overført størst boliglånsportefølje til selskapet.

Mer informasjon om SpareBank 1 Boligkreditts grønne obligasjon

Les mer om grønne obligasjoner på Oslo Børs´ nettsider