- Bærekraft i alt vi gjør -

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape og vår ambisjon Bærekraft i alt vi gjør.  

Styringsdokumenter og retningslinjer

Les mer

Rapportering

Les mer

Strategi og mål - slik jobber vi

Les mer

Initiativer vi støtter

Les mer

Vårt arbeid med bærekraft

Vår ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

Våre mål er å være en pådriver for bærekraftig utvikling i vårt markedsområde og tenke bærekraft i store og små beslutninger, slik at det er en integrert del av vår virksomhet.

Vårt hovedfokus er bankens kjernevirksomhet utlån og sparing, men alle bankens virksomhetsområder inngår i bærekraftsatsingen.

 

Vi deltar i CICERO-prosjekt om klimarisiko

Bank- og finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i og låner ut penger til. I prosjektet "Sustainable Edge" er SpareBank 1 Østlandet med på å utvikle et praktisk verktøy for investorer og utlånere.

Forbrukerne mener vi er Norges mest bærekraftige bank - tusen takk!

For tredje år på rad har norske forbrukere kåret SpareBank 1, deriblant SpareBank 1 Østlandet, til den mest bærekraftige merkevaren innen norsk bank- og finansbransje. Det viser Sustainable Brand Index 2019, Norges største merkevarestudie om bærekraft.

Med grønt boliglån skiftet Vibeke ut sin gamle oljefyr

"Grønt boliglån til miljøvennlige og energibesparende tiltak er en langsiktig investering i boligen og samtidig bra for min egen økonomi."
Sier Vibeke Morken

Les mer om Vibeke som skiftet oljefyr

Solceller - en investering for framtida

"Jeg kan nå produsere min egen, miljøvennlige strøm i flere tiår framover."

Sier bonde Sverre Lang-Ree. 

Grønn obligasjon fra SpareBank 1

Grønne obligasjoner er lån som skal finansiere miljøriktige formål. Ved å utstede grønne obligasjoner vil SpareBank 1 bidra til å møte den økende etterspørselen fra investorer etter investeringer i miljømessig bærekraftige prosjekter.

I 2018 noterte SpareBank 1 Boligkreditt verdens første grønne boligobligasjon på Oslo Børs. Dette er en grønn obligasjon med fortrinnsrett i energieffektive boliger. SpareBank 1 Østlandet har overført en stor boliglånsportefølje med energieffektive boliger til SpareBank 1 Boligkreditt, og denne porteføljen er med og danner grunnlaget for den grønne obligasjonen.

SpareBank 1 Boligkreditt's grønne obligasjon ble sertifisert av Climate Bond Initiative i juni 2018. Samme år fikk den også Green Bond-rating av ratingbyrået Moody's.

Mer informasjon om SpareBank 1 Boligkreditts grønne obligasjon

Les mer om grønne obligasjoner på Oslo Børs´ nettsider