- Bærekraft i alt vi gjør -

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape og vår ambisjon Bærekraft i alt vi gjør.  

Forbrukerne mener vi er Norges mest bærekraftige bank - tusen takk!

For tredje år på rad har norske forbrukere kåret SpareBank 1, deriblant SpareBank 1 Østlandet, til den mest bærekraftige merkevaren innen norsk bank- og finansbransje. Det viser Sustainable Brand Index 2019, Norges største merkevarestudie om bærekraft.

Vårt arbeid med bærekraft

Vår ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

Våre mål er å være en pådriver for bærekraftig utvikling i vårt markedsområde og tenke bærekraft i store og små beslutninger, slik at det er en integrert del av vår virksomhet.

Vårt hovedfokus er bankens kjernevirksomhet utlån og sparing, men alle bankens virksomhetsområder inngår i bærekraftsatsingen.

 

Styringsdokumenter og retningslinjer

Les mer

Rapportering

Les mer

Strategi og mål - slik jobber vi

Les mer

Tilslutning globale initiativer

Les mer

Med grønt boliglån kan Vibeke skifte ut sin gamle oljefyr

"Grønt boliglån til miljøvennlige og energibesparende tiltak er en langsiktig investering i boligen og samtidig bra for min egen økonomi."
Sier Vibeke Morken

Les mer om Vibeke som skiftet oljefyr

Grønn obligasjon sertifisert av Climate Bond Initiative

SpareBank 1 Boligkreditt noterte i 2018 verdens første grønne obligasjon med fortrinnsrett i energieffektive boliger på Oslo Børs. Grønne obligasjoner er lån som skal finansiere miljøriktige formål. Den grønne obligasjonen ble sertifisert av Climate Bond Initiative i juni 2018. 

SpareBank 1 Østlandet har overført en stor boliglånsportefølje med energieffektive boliger til SpareBank 1 Boligkreditt. Bankens eierandel er 21,6 prosent.

Mer informasjon om SpareBank 1 Boligkreditts grønne obligasjon

Les mer om grønne obligasjoner på Oslo Børs´ nettsider