Sparebanken Hedmarks kunstfond

Fondets formål er å støtte skapende og utøvende kunst, samt tiltak innen skrive-, tone-, bilde- og scenekunst i Hedmark. Fondets midler kan også brukes til kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål.


Tildelinger

Kunstfondets tildelinger er i hovedsak prosjektbasert. Prosjekt skal være tydelige tiltak som fortrinnsvis initieres av styret og fullfinansieres av fondet. Kunstfondet tar gjerne i mot tips, men ønsker ikke konkrete søknader om støtte.

Tips om mulige prosjekter kan sendes til kunstfond@sparebanken-hedmark.no

 

Bilde: Stor-elgen ved Bjøråa rasteplass på riksvei 3 i Østerdalen ble i 2015 gitt som gave fra kunstfondet til Stor-Elvdal kommune.

Mer om kunstfondet

Sparebanken Hedmarks kunstfond ble opprettet i 2010, da to tidligere kunstfond fra Elverum og Østerdalen sparebanker ble slått sammen og utvidet til å omfatte hele Hedmark. 

Kunstfondet har eget styre med representanter fra ulike deler av fylket og ansatte i Sparebanken Hedmark. Wenche Sæthre Høye fra Elverum er styreleder for kunstfondet.

Stipendordning

Sparebanken Hedmarks kunstfond legger stor vekt på å stimulere unge talenter som ønsker å satse på kunsten. Derfor har fondets styre de siste årene delt ut 1 million kroner hvert år i stipend til unge kunstnere. Stipendet er en del av Sparebanken Hedmarks talentstipend.


Disse utgjør kunstfondets styre:

  • Wenche Sæthre Høye, leder
  • Torunn Hanestad
  • Hege Nordvang
  • Øivind Roos
  • Espen Bjørklund Larsen
  • Tore Verne
  • Elisabet Løvold