Sparebanken Hedmarks kunstfond

Fondets formål er å støtte skapende og utøvende kunst, samt tiltak innen skrive-, tone-, bilde- og scenekunst i "gamle" Hedmark fylke. Fondets midler kan også brukes til kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål.


En million hvert år i talentstipend

Styret i Sparebanken Hedmarks kunstfond legger stor vekt på å stimulere unge talenter som ønsker å satse på kunsten. Derfor har kunstfondet i mange år delt ut en million kroner hvert år i stipend til unge kunstnere. Stipendet er en del av SpareBank 1 Østlandets talentstipend.

Om gavetildelinger

Kunstfondets tildelinger, ut over talentstipendet, er i hovedsak prosjektbasert. Det skal være tydelige tiltak som fortrinnsvis initieres av styret selv og fullfinansieres av fondet. Kunstfondet ønsker derfor ikke konkrete søknader om støtte.

 

Bilde: Storelgen ved Bjøråa rasteplass i Østerdalen er gitt som gave i 2015 til Stor-Elvdal kommune. Foto: kommunen.

Gaver som er gitt

Kunstfondet har gitt mange gaver gjennom årene. Her er oversikt over de store prosjektene: 

 • Flygel til Terningen Arena i Elverum (2010)
 • Statue av skiløperen Oddbjørn Hagen i Rendalen (2012)
 • Utsmykning av ny ungdomsskole i Stor-Elvdal (2013)
 • Kunstverk på torget i Brumunddal i Ringsaker (2014)
 • Kunstverk mellom skolen og rådhuset på Kirkenær i Grue (2015)
 • Storelgen ved rv. 3 i Stor-Elvdal (2015)
 • Kunstverk på rv. 3 ved Aukrustsenteret i Alvdal (2016)
 • Kunstprosjekt i Baggroa park i Engerdal (2017)
 • Kunstverk ved innkjøringen til sentrum i Trysil (2017)
 • Modell av Stor-elgen, Høgskolen Innlandet, avd. Evenstad (2018)
 • Kunstverk i Strandgateparken i Hamar (2018)
 • Kunstverk i rundkjøring inn til sentrum i Tynset (2018)
 • Kunstverk på Hans Børli plass på Skotterud i Eidskog (2018)
   

Kunstfondets styre

Sparebanken Hedmarks kunstfond ble opprettet i 2010, da to tidligere kunstfond fra Elverum og Østerdalen sparebanker ble slått sammen og utvidet til å omfatte hele Hedmark. Kunstfondet administreres fra SpareBank 1 Østlandet, og har eget styre med representanter fra ulike deler av "gamle" Hedmark fylke: 

 • Wenche Sæthre Høye, leder
 • Torunn Hanestad
 • Hege Nordvang
 • Øivind Roos
 • Espen Bjørklund Larsen
 • Tore Verne
 • Elisabet Løvold