Sparebanken Hedmarks kunstfond

Fondets formål er å støtte skapende og utøvende kunst, samt tiltak innen skrive-, tone-, bilde- og scenekunst i Hedmark. Fondets midler kan også brukes til kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål.


1 million hvert år i talentstipend

Sparebanken Hedmarks kunstfond legger stor vekt på å stimulere unge talenter som ønsker å satse på kunsten. Derfor har fondets styre i mange år delt ut 1 million kroner hvert år i stipend til unge kunstnere. Stipendet er en del av SpareBank 1 Østlandets talentstipend.

Gavetildelinger

Kunstfondets tildelinger er i hovedsak prosjektbasert. Prosjektene skal være tydelige tiltak som fortrinnsvis initieres av styret og fullfinansieres av fondet. Kunstfondet tar gjerne i mot tips, men ønsker ikke konkrete søknader om støtte.

Tips om mulige prosjekter kan sendes til kunstfond@sb1ostlandet.no


Bilde: Storelgen ved Bjøråa rasteplass på riksvei 3 i Østerdalen ble i 2015 gitt som gave til Stor-Elvdal kommune.

Andre store gaver

 • Flygel til Terningen Arena i Elverum.
 • Statue av skiløperen Oddbjørn Hagen i Rendalen.
 • Utsmykning av ny ungdomsskole i Stor-Elvdal.
 • Kunstverk på torget i Brumunddal i Ringsaker.
 • Kunstverk mellom skolen og rådhuset på Kirkenær i Grue.
 • Kunstverk på rv. 3 ved Aukrustsenteret i Alvdal.
 • Kunstprosjekt i Baggroa park i Engerdal.
 • Kunstverk ved innkjøringen til sentrum i Trysil.
 • Kunstverk i Strandgateparken i Hamar. Ferdigstilles i 2018.
 • Kunstverk i rundkjøring inn til sentrum i Tynset. Ferdigstilles i 2018.
 • Kunstverk på Hans Børli plass på Skotterud i Eidskog. Ferdigstilles i 2018.
   

Kunstfondets styre

Sparebanken Hedmarks kunstfond ble opprettet i 2010, da to tidligere kunstfond fra Elverum og Østerdalen sparebanker ble slått sammen og utvidet til å omfatte hele Hedmark. Kunstfondet har eget styre med representanter fra ulike deler av Hedmark fylke: 

 • Wenche Sæthre Høye, leder
 • Torunn Hanestad
 • Hege Nordvang
 • Øivind Roos
 • Espen Bjørklund Larsen
 • Tore Verne
 • Elisabet Løvold