Bærekraft og samfunnsansvar

Rammeverk for grønne obligasjoner

SpareBank 1 Østlandet har utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner (Green Bond Framework). 

Dette er i tråd med bankens bærekraftstrategi og generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft. Rammeverket er utarbeidet i henhold til ICMA Green Bond Principles og støtter samtidig opp om FNs bærekraftsmål.

 

Alle kvalifiserte utlån i porteføljen kan relateres til ett eller flere av følgende bærekraftsmål:

7.    Ren energi for alle

11.  Bærekraftige byer og samfunn

13.  Stoppe klimaendringene

15.  Livet på land

Kvalifiserte utlån er delt i følgende kategorier:

  • Grønne bygninger       
  • Bærekraftig landbruk
  • Bærekraftig skogbruk   
  • Fornybar energi        
  • Ren transport

Multiconsult er bankens rådgiver for å identifisere de mest energieffektive bolig- og næringseiendommene, elektriske kjøretøy, fornybar energi og skogbruk.

CICERO Shades of Green har gjort en uavhengig vurdering av rammeverket, og gitt det ratingen CICERO Medium Green. I CICERO Shades of Green ligger også en vurdering av SpareBank 1 Østlandets styringsstruktur i rammeverket. Denne er vurdert til Excellent.

 

 

 

 

 

Dokumentlenker