Miljø og klima

Vi må alle gjøre vårt for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030 og Parisavtalens mål om at global temperaturøkning ikke overstiger to grader. 

I banken har vi forpliktet oss til netto nullutslipp innen 2050 eller tidligere. Vi har også satt oss vitenskapsbaserte klimamål for utslippsreduksjon. Dette jobber vi systematisk med og stiller blant annet krav både internt i selskapet og til våre kunder.

Under finner du våre retningslinjer innen miljø og klima.