Miljø og klima

Vi må alle gjøre vårt for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030 og Parisavtalens mål om at global temperaturøkning ikke overstiger to grader. Bankens ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på klima og miljø. Dette jobber vi systematisk med og stiller blant annet krav både internt i selskapet og til våre kunder.

Under finner du våre retningslinjer innen miljø og klima.