Sosiale forhold

Vi forplikter oss til å ta sosialt ansvar, blant annet ved å respektere internasjonale anerkjente menneskerettigheter, samt fremme likestilling og mangfold. I tillegg ønsker vi å bidra til økonomisk inkludering, eksempelvis gjennom kredittprodukter med en sosial profil og ved å legge til rette for ikke-digitale kunder.

Banken spiller også på lag med frivilligheten, lag og foreninger i lokalsamfunnene gjennom utstrakt sponsorvirksomhet. I tillegg deler vi av overskuddet med kundene våre ved å utbetale kundeutbytte. 

Under finner du våre retningslinjer innen sosiale forhold, samfunn og menneskerettigheter.