Sosiale forhold

Vi forplikter oss til å ta sosialt ansvar, blant annet ved å respektere internasjonale anerkjente menneskerettigheter, samt fremme likestilling og mangfold. I tillegg ønsker vi å bidra til økonomisk inkludering, blant annet gjennom kredittprodukter med en sosial profil.

Under finner du våre retningslinjer innen sosiale forhold, samfunn og menneskerettigheter.