Spesifikke virksomhetsområder

I SpareBank 1 Østlandet integrerer vi samfunnsansvar og bærekraft i alle våre virksomhetsområder. Vi ser særlig på potensiell risiko for de ulike virksomhetsområdene. Sammen med kundene jobber vi for å forstå hvilken risiko både våre kunders og vår aktivitet medfører, og
hvordan vi kan gjøre de mest bærekraftige valgene sammen.