Styring og kontroll

Banken har en høy etisk standard og jobber for åpenhet og gode styringsmodeller. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og arbeider daglig for å forebygge og avdekke svindel, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.

Under finner du våre retningslinjer og rammeverk innen virksomhetsstyring (governance).