Styring og kontroll

Banken har en høy etisk standard og jobber for åpenhet og gode styringsmodeller. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og arbeider daglig for å forebygge og avdekke svindel, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Alle våre virksomhetsområder har egne mål på bærekraft. Disse måles og rapporteres periodisk til ledelsen.

Under finner du våre retningslinjer og rammeverk innen virksomhetsstyring (governance).