Styring og kontroll

Her finner du våre retningslinjer og rammeverk innen virksomhetsstyring (governance).