LOfavør Kollektiv hjem

Er du medlem i et LO-forbund har du Norges beste innboforsikring, LOfavør Kollektiv hjem, inkludert i medlemskapet ditt.

Dekker alt du har av innbo og løsøre i hjemmet ditt.
Lav egenandel i forhold til det som er vanlig i markedet.
Dekker typiske uhell.

Har du to innboforsikringer på samme adresse?

I medlemskapet ditt har du allerede Norges beste innboforsikring - og den er alt du trenger. Har du i tillegg innboforsikring i et annet selskap, hjelper vi deg å si opp denne. Du får bare én erstatning hvis noe skulle skje.