Sommerferien 2022: Dette dekker reiseforsikringen

Skal du på sommerferie og er usikker på hva reiseforsikringen din dekker akkurat nå? Her får du svar på spørsmålene dine om trøbbel på flyplassene, utfordringer med pass og ID-kort, med mer.

Denne siden ble sist oppdatert 18.08.2022

 • Forsikringen omfatter ikke tap, skade og utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik. Dette kan du lese mer om i vilkåret, punkt 4.

 • Nei, reiseforsikringen dekker ikke utgifter knyttet til streik eller reiser som flyselskapet selv kansellerer.

 • Det er for tiden svært store problem på flyplasser rundt omkring. Reiseforsikringen dekker ikke forsinkelser som skyldes kø ved innsjekking og sikkerhetskontroll eller mannskapsmangel. Forsikringen dekker forsinkelser som skyldes uforutsette værforhold, teknisk feil med transportmiddelet, nødlanding og/eller trafikkuhell med transportmiddelet du reiser med.

 • Her kommer det an på hva forsinkelsen skyldes. Hvis forsinkelsen skyldes uforutsette værforhold, teknisk feil med flyet, nødlanding og/eller trafikkuhell med flyet du reiser med, kan du få dekket nødvendige merutgifter til overnatting med inntil 6.000 kroner per person. I tillegg dekker forsikringen innhenting av reisen dersom flyselskapet ikke klarer å gi deg nye billetter innen 24 timer. Her kan summene variere noe avhengig av hvilken type reiseforsikring du har.

 • Her kommer det an på hva forsinkelsen skyldes. Hvis forsinkelsen skyldes uforutsette værforhold, teknisk feil med flyet, nødlanding og/eller trafikkuhell med flyet du reiser med, kan du få dekket nødvendige merutgifter til overnatting med inntil 6.000 kroner per person. I tillegg dekker forsikringen innhenting av reisen dersom flyselskapet ikke klarer å gi deg nye billetter innen 24 timer. Her kan summene variere noe avhengig av hvilken type reiseforsikring du har.

 • Forsikringen din dekker ikke utgifter knyttet til reiser som flyselskapet selv kansellerer. Dette er flyselskapet selv ansvarlig for.

 • Nei, avbestillingsforsikringen dekker ikke dette.

 • Er din innsjekkede bagasje forsinket med mer enn 4 timer ved utreise, dekker forsikringen nødvendige innkjøp til klær og toalettsaker i den tiden bagasjen er borte. Her kan summen variere noe avhengig av hvilken type reiseforsikring du har. 

  NB: Vi dekker ikke forsinket bagasje som følge av streik.

 • Reiser du med rutefly, charterreise eller reise arrangert av turoperatør og er forsinket som følge av uforutsette værforhold eller teknisk feil, vil du kunne få erstatning med inntil 500 kroner per påbegynt døgn per person, dog maks 5.000 kroner per person. Ubenyttede billetter og arrangement kan erstattes med inntil 2.000 kroner per person.

 • Forsikringen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste – uansett årsak. Dette kan du lese mer om i vilkåret for reiseforsikringen, punkt 4.

 • Nei, dette er det ingen dekning for. Det er ditt ansvar å sørge for at pass og andre nødvendige dokumenter er gyldig ved reise.

 • Nei, dette er ikke en årsak som gir rett på ny reise. (Se svar under første kulepunkt). Reiseforsikringen dekker ikke forsinkelser som skyldes kø ved innsjekking og sikkerhetskontroll eller mannskapsmangel. Forsikringen dekker forsinkelser som skyldes uforutsette værforhold, teknisk feil med transportmiddelet, nødlanding og/eller trafikkuhell med transportmiddelet du reiser med.

 • Gjenstander som du mister er ikke dekket av forsikringen. Blir du derimot frastjålet passet ditt, dekkes utgifter til nytt pass og utgifter i forbindelse med dette med inntil 10.000 kroner.

 • Her kommer det an på hva forsinkelsen skyldes. Dersom forsinkelsen skyldes uforutsette værforhold, teknisk feil med transportmiddelet, nødlanding og/eller trafikkuhell med transportmiddelet du reiser med, kan du få dekket nødvendige merutgifter til overnatting med inntil 6.000 kroner per person. I tillegg dekkes innhenting av reisen dersom flyselskapet ikke klarer å gi deg nye billetter innen 24 timer.  Her kan summene variere noe avhengig av hvilken forsikringsavtale du har.

 • Forsikringen omfatter ikke tap, skade og utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med konkurs. Dette kan du lese mer om i vilkåret, punkt 4.

 • Nei, forsikringen dekker ikke lokale restriksjoner grunnet korona. Det er ditt ansvar å sette deg inn i lokale restriksjoner på det stedet du skal reise til. Forsikringen dekker kun restriksjoner og reiseråd utstedt av Utenriksdepartementet.

  Les mer om hva som gjelder i informasjon, spørsmål og svar om koronaviruset.