Vi senker rentene på nytt

Rentesatsen på boliglån senkes med inntil 0,40 prosentpoeng. Med dette har SpareBank 1 Østlandet redusert rentene med til sammen inntil 1,25 prosentpoeng i løpet av de siste ukene.

Den norske renta har aldri vært lavere og Norge har for første gang en styringsrente som står i null prosent.

Med denne nye rentenedsettelsen håper vi å kunne bistå til en ytterligere lettelse i våre kunders privatøkonomi. 

Også renter på innskudd senkes med inntil 0,50 prosentpoeng. 

Pris for nye lån gjelder fra fredag 15. mai. Se prisliste.

På eksisterende lån gjelder renteendringen fra 25. mai. Melding om rentejustering for eksisterende lån ble sendt fredag 22. mai. 

Vi satte ned rentene også 16. og 23. mars. Disse to renteendringene ble slått sammen og gjaldt fra 6. april.

illustrasjon

-Vi har den siste tiden hatt et kraftig fall i rentene på kort tid grunnet koronasituasjonen. Mange kunder har søkt avdragsfrihet og hatt digitale møter med banken. Lavere renter, avdragsfrihet og ikke minst utbetalingen av årets kundeutbytte har vært kjærkomne bidrag for de som nå opplever å ha en strammere økonomi enn ellers, sier Kari Elise Gisnås, konserndirektør for personmarkedet i SpareBank 1 Østlandet. 

Spørsmålikon med bakgrunn.

Spørsmål og svar