Hvem kan delta i den rettede emisjonen?

I utgangspunktet vil alle som ønsker å tegne minstebeløpet inviteres til å delta i den rettede emisjonen. Bankens største eiere, Sparebankstiftelsen Hedmark og LO, har forpliktet seg til å delta i den rettede emisjonen. De to primærinnsiderne, Richard Heiberg (konsernsjef) og Geir-Egil Bolstad (finansdirektør), har også forhåndskommitert seg til å tegne i den rettede emisjonen. Det at de største eksisterende eierne og bankens ledelse deltar i emisjonen, forventes å bli oppfattet som positivt av markedet, da det signaliserer  deres tro om at bankens egenkapitalbevis er en god investering. 

Når styret har vedtatt emisjonen og faktisktildeling av nye egenkapitalbevis, vil det bli sendt ut en børsmelding om resultatet av emisjonen.

Les mer om emisjon