• Representantskapet har i lys av koronasituasjonen og Finansdepartementets forventning til norske finansinstitusjoner besluttet å redusere kundeutbytte fra 266 millioner kroner til 208 millioner kroner. Kundeutbyttet er en overskuddsdisponering fra bankens samfunnskapital. Kundeutbyttet fordeles til kunder med lån og eller innskudd i banken. Utbetalingsdatoen blir 24. april 2020.