• SpareBank 1 Østlandet ser med stort alvor på situasjonen i norsk økonomi, som er preget av stor grad av usikkerhet. Banken har nå et sterkt fokus på å sikre kunder, både privatpersoner og bedrifter, tilgang på nødvendig kreditt i tiden fremover i tråd med den samfunnsrollen banken har. Banken har også tatt hensyn til oppfordringen fra Finansdepartementet ved å redusere utbyttet noe.

    Les mer om kundeutbytte

     

    Les også: Hvorfor betaler vi redusert utbytte for 2019