• Representantskapet anser at banken er så solid og godt rustet at et visst kundeutbytte kan og bør utbetales. Dette er viktig for kundene hvor mange nå opplever en krevende tid. Kundeutbyttet vil dermed komme godt med under dagens omstendigheter. Samtidig er det tatt hensyn til myndighetenes oppfordring ved å redusere kundeutbyttet noe.