Avslutte depositumskonto for utleier - splitting av beløp