Til intern bruk: Kontonummer for utbetaling av kundeutbytte