Til intern bruk: Registrering av mulige feil ved kundeutbytte

Skjemaet skal bare brukes i de tilfeller kunderådgiver ikke får gitt kunden tilstrekkelig hjelp via spørsmål og svar på bankens nettsider.