• SpareBank 1 er ansvarlig for behandlingen av dataene dine. Vi bruker TomTom til å hjelpe oss med innsamling og behandling av dem. SpareBank 1 vil aldri dele dataene dine med andre uten at du har gitt eksplisitt samtykke til det.