• En realkausjonist er en som garanterer for lånet ditt gjennom å la banken få sikkerhet i kausjonistens egen bolig. Hvis du ikke klarer å betjene lånet ditt, må realkausjonisten betale. Hvis ingen av dere betaler på lånet, kan det føre til at realkausjonistens bolig må selges for at banken skal få tilbake pengene som er utlånt.